Jul
14
  • ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ กลวิธีการขายระดับแรก

    thumbnail

    สำหรับการขายสินค้าหรือบริการนั้น สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในระดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองครับ เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ล้วนต้องการความจริงใจเป็นอย่างมาก สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็ต้องพบต้องเจอกับลูกค้า ดังนั้นนอกจา่กบุคลิกที่น่าคบหาแล้วสิ่งที่ควรแนะนำเลยก็คือเรื่องของการเตรียมข้อมูลในเรื่องของข้อมูลการขายให้พร้อมครับ “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” หมายความว่า เราจะทำการขายด้วยการพูด หรือกรรมวิธีต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ มองและเห็นถึงการแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่างตรงจุด จะเป็นการดีที่สุดนั่นเอง เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่เอง จะทำให้ลูกค้าเห็นถึงความเป็นธรรมชาติกับการที่เราเลือกที่จะให้ข้อมูลสินค้าบริการ โดยไม่เชียร์การขายเกินไป ยิ่งให้หมายความว่า เรายิ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กรรมวิธีที่ถูกต้องจะดีที่สุด ไม่เชียร์การขายเข้าบริษัทหรือร้านค้าแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งแน่นอนหากลูกค้าพบปัญหาอีกครั้ง เค้าจะต้องนึกถึงเราที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างจริงใจอย่างแน่นอนนั่นเองครับ และการเลือกที่จะให้ก่อนนั้น สิ่งที่ตามมาคือการไว้เนื้อเชื่อใจและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม  

    Reading More >>